Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.

WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w  Kaliszu z dnia 2 kwietnia 2014r. o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach

Uchwała nr 3/2014 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie powołania inspekcji Rejonowej  Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu

Uchwała nr 4/2014 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie powołania pełnomocników Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Koźminek  z dnia 15 kwietnia 2014  r. o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Ogłoszenie dotyczące składania wniosków o dopisanie do Spisu Wyborców

 Ogłoszenie dotyczące składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Ogłoszenie  dotyczące wyłożenia do wglądu Spisu Wyborców  w wyborach posłów do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 

Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych