Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 września 2015r. o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja Wójta Gminy Koźminek dotyczący udostępnienia spisu wyborców

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składach komisji

Adresy, pod którymi dostępne są spoty informacyjne Państwowej Komisji Wyborczej:

Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

https://youtu.be/7rFWptIsegA

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język migowy)

https://youtu.be/vEzWe1ABjOk

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

https://youtu.be/1WIth5P0jqE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język migowy)

https://youtu.be/kbmaXGbjZE8

 

Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja Obwodowej Komisji nr 2 w Koźminku z dnia 14 października 2015 roku

 

Plakat dotyczący techniki głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Plakat dotyczący techniki głosowania w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.