Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2018 rok