STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU