WARUNKI PRZYŁACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ/KANALIZACYJNEJ

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć z biurze Zakładu:

1. Poprawnie wypełniony wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

2. Mapę sytuacyjno wysokościową

3. Potwierdzenie tytułu własności do nieruchomości.

Zakład po złożeniu wniosku:

1. Wydaje warunki  Techniczne przyłączenia do sieci;

2. Dokonuje odbioru przyłącza i sporządza protokół;

3. Zawiera umowę;

4. Wydaje książeczki opłat;

UWAGA!

 Samowolne przyłączenie się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej będzie karane.