Kontakty z mieszkańcami

Kontakty z mieszkańcami

Wójt Gminy Koźminek Iwona Michniewicz,przyjmuje interesantów (we wszelkich sprawach), na podstawie wcześniejszych zapisów dokonywanych przez Sekretariat, w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 11.00 do 13.00.

Ponadto Wójt Gminy Koźminek, pełni dyżury w każdą, ostatnia środę miesiąca (zgodnie z załączoną tabelą) w godzinach od 17.00 do 20.00.

Lp.

Data

1.

30 stycznia 2019

2.

27 lutego 2019

3.

27 marca 2019

4.

24 kwietnia 2019

5.

29 maja 2019

6.

26 czerwca 2019

7.

31 lipca 2019

8.

28 sierpnia 2019

9.

25 września 2019

10.

30 października 2019

11.

27 listopada 2019

12.

18 grudnia 2019

Kontakt: /telefon służbowy/ 62 76-37-084 , fax 62 76-37-207

e-mail: michniewicz@kozminek.plgmina@kozminek.pl


 

Z-ca Wójta Gminy Koźminek Karol Matczak, przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 11.00 do 13.00.