Budżet Państwa

Projekt ustawy budżetowej na 2008 r. przekazany na Radę Ministrów w dniu 24 września 2007 r.