Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2011 roku

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

 

Kalendarz wyborczy 2011

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 

Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Koźminek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2011

Strona nr 1

Strona nr 2

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

Załącznik do uchwały PKW z dnia 17 sierpnia 2011 r.  w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 22 sierpnia 2011 r. o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach

Uchwała nr 3/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie powołania inspekcji

Uchwała nr 4/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek z dnia 1 września 2011 roku o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji  wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień  9 października 2011 r.

Ogłoszenie dotyczące wyborców zmieniających miejsce pobytu - odbiór zaświadczeń o prawie do głosowania

Ogłoszenie dotyczące dokonywania wniosków o dopisanie do spisu wybroców

Ogłoszenie dotyczące składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Ogłoszenie dotyczące wyłożenia do wglądu Spisu wyborców

Ogłoszenie dot. rejestru wyborców i spisu wyborców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2011 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 8 października 2011 roku

Informacja Wójta Gminy Koźminek dla wyborców niepełnosprawnych

zarządzenie Wójta Gminy Koźminek z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Składy osobowe Obwodowych komisji Wyborczych  powołanych do porzeprowadzenia na terenie gminy Koźminek wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 paździenika 2011r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zrejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Raeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011r. o zarejestrowanych kandydatach w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 96