Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019r.

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

- Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

- Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszcznie urzędowych obwieszczeń i plaktów.

- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

- INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALISZU z dnia 26 sierpnia 2019 r.

- INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 29 sierpnia 2019 r.

- Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek z dnia 6 września 2019r.

- Informacja o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych

- Informacja O UPLYWIE TERMINOW ZWIAZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCOW NIEPELNOSPRAWNYCH

- INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 16 września 2019 r.

- Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

- Powołanie obwodowych komisji wyborczych w gminie Koźminek

- OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 96 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

- OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

- INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 2 października 2019 r. - siedziby lokali obwodowych komisji wyborczych.

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODACH:

- SEJM

1 obwód głosowania

2 obwód głosowania

3 obwód głosowania

4 obwód głosowania

5 obwód głosowania

- SENAT

1 obwód głosowania

2 obwód głosowania

3 obwód głosowania

4 obwód głosowania

5 obwód głosowania