Wybory Prezydenta RP - 2020 rok

INFORMACJAWÓJTA GMINY KOŹMINEK

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze - składy.

INFORMACJA Wójta Gminy Koźminek

Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 czerwca 2020 r.

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu

Informacja o uprawnieniach przyslugujacych wyborcom niepelnosprawnym

Pismo DKL-0713-57/20 z dnia 5 czerwca 2020 r. przesyłające wyjaśnienia PKW znak: ZPOW-711-69/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wykaz miejsc Koźminek

Zarządzenie wyborów Przezydenta RP

 

 

- POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszcznie urzędowych obwieszczeń i plaktów.

- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

- Państwowa Komisja Wyborcza - ZPOW-571-32/32 - W sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

- Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych

- INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 7 kwietnia 2020 r

- Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

- NFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

- NFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o zmienionych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych


Szanowni Państwo, Komisarz Wyborczy w Kaliszu I prosi o pomoc w wyłonieniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych:

Szanowni Państwo, Komisarz Wyborczy w Kaliszu I prosi o pomoc w wyłonieniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Koźminku - 3 kandydatów.
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Koźminku - 3 kandydatów.
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Koźminku - 2 kandydatów.
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Nowym Nakwasinie - 3 kandydatów.
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Moskurni - 3 kandydatów.

Zgłoszenia proszę przekazywać na email: gmina@kozminek.p , lub osobiście do UG Koźminek dzisiaj do godziny 15.00. W razie pytań proszę dzwonić: 62 7638602.

Załączniki:
Pismo Wójta Gminy Koźminek
Zgłoszenie


Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK - Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

 

  

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KOŹMINEK