Wybory samorządowe 2018r.

- Uchwała nr XXXVI/282/2018 w sprawie podziału Gminy Koźminek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

   Zał. nr 1

- Uchwała nr XXXVI/283/2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Koźminek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

   Zał. nr 1

- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 

- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

- Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Koźminek. 

- Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast  

   zał. nr 1 Wniosek

  zał. nr 2 Zgoda

- Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Koźminek z dnia 21 sierpnia 2018r.

- KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 12 września  2018 r.

- INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 15 września 2018r.

- INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 września  2018 r.

- Słowniczek wyborczy - Wybory 2018

- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 września 2018r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

- KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 28 września 2018 r.

- Uchwała nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 1 października 2018r.

- OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Koźminek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Koźminek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK

- OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- POSTANOWIENIE Nr 223/I/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 września 2018r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kaliskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- POSTANOWIENIE Nr 230/I/35/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Koźminek.

- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KOŹMINEK

- Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

- PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY
- Okręg 1
- Okręg 2
- Okręg 3
- Okręg 4
- Okręg 5
- Okręg 6
- Okręg 7
- Okręg 8
- Okręg 9
- Okręg 10
- Okręg 11
- Okręg 12
- Okręg 13
- Okręg 14
- Okręg 15
- Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego .
- Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o wynikach wyborów wójtów , burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego .
- POSTANOWIENIE Nr 376/I/35/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Koźminek. 
- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 5 lutego 2019r.