Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Koźminku.