Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. odbudowy i remontu zabytkowego budynku kultu religijnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. odbudowy i remontu zabytkowego budynku kultu religijnego