podstawy prawne działania

Statut Szkoły Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku

Statut Szkoły Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku