Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni

Kadra nauczycielska: 

 Lp.     

Imię i nazwisko nauczyciela 

Nauczany przedmiot

 

 1.

Magdalena Skowron

  dyrektor szkoły

edukacja wczesnoszkolna,

zajęcia komputerowe

 2.

 

Joanna Adamiak

 przyroda, technika, plastyka, geografia, biologia

 3.

 

Karol Adamiak

  religia, muzyka, logopedia

 4.

 

Jolanta Buczkowska

 edukacja wczesnoszkolna

 5.

Iwona Durman

 edukacja wczesnoszkolna, zajęcia

rewalidacyjno - wychowawcze

 6.

 

Halina Grzelak

 matematyka, zajęcia komputerowe

 7.

 

Barbara Szymańska

 geografia, wdż

 8.

 

Przemysław Olejnik

 wychowanie fizyczne

 9.

Agnieszka Olek

 edukacja wczesnoszkolna, zajęcia

rewalidacyjno - wychowawcze

 10.

 

Kamila Raźniewska

 biblioteka, świetlica

 11.

Magdalena Ziółkowska

 język angielski

 12.

 

Magdalena Wypych

 język polski

 13.

Anna Gawron

 wychowanie przedszkolne

 14.

 

Małgorzata Dudek

 wychowanie przedszkolne

15.

Jolanta Mruk-Jaźwiecka

historia

16.

Monika Poroś

 przyroda, biologia

17.

Izabela Czechowska

fizyka, chemia

18.

Katarzyna Jarzębska-Harasna

technika, plastyka

19.

Magdalena Janik

język niemiecki

20.

Bożena Lazarek

przyroda, biologia

21.

Marianna Krysztofowicz

matematyka

Pracownik administracji: Patrycja Wypyszyńska zastępstwo Małgorzata Kuźnik.

Pracownicy obsługi szkoły: Białek Katarzyna, Magdalena Więckowska, Wiesław Polowczyk.

Adres internetowy szkoły: www.spmoskurnia.republika.pl

Adres e-mail szkoły: spmoskurnia@poczta.onet.pl