Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły

"Szkoła to jedyne, niepowtarzalne miejsce, które stwarza okazję wypróbowania siebie i świata".

R. Łukaszewicz

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie położona jest w gminie Koźminek. Funkcję dyrektora pełni Pani Katarzyna Szydłowska .

W obecnym roku szkolnym 2013/2014 uczy się 102 uczniów (w tym dzieci z Oddziału Przedszkolnego, Punktu Przedszkolnego, grupy rewalidacyjno – wychowawczej oraz uczniowie klas I-VI).

 Zasady i normy prawne pracy szkoły określają wspólnie wypracowane dokumenty:
 • Statut Szkoły
 • Koncepcja Pracy Szkoły
 • Pogram Profilaktyczny
 • Program Wychowawczy Szkoły
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania
 • Szkolny Zestaw Podręczników
 • Plan Nadzoru Pedagogicznego
Atutem naszej szkoły jest:
 • bezpieczna lokalizacja (z dala od ruchu ulicznego)
 • jednozmianowa nauka w szkole
 • sala gimnastyczna z zapleczem
 • nowoczesne boisko wielofunkcyjne
 • bieżnia
 • ścieżka zdrowia
 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
 • zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań:

-         SKS

-         zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 -         zajęcia sportowe w ramach LUKS „Olimpik”

-         koło polonistyczne

-         koło przyrodnicze

-         koło j. angielskiego

-         koło matematyczne

 • Izba Tradycji
 • estetyczne sale lekcyjne
 • biblioteka z czytelnią
 • świetlica szkolna
 • organizacje szkolne:

-         Samorząd Uczniowski

-         Szkolne koło LOP

-         Szkolne koło PCK

                    ·         LUKS "Olimpik" (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy)

                    ·         Szkoła posiada certyfikaty:

-        „Bezpiecznej Szkoły”

-        „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa

w Nowym Nakwasinie

Kadra nauczycielska:

 

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot, stanowisko

1

Szydłowska Katarzyna

dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

2  

Trocha Edyta 

matematyka

3

Duleba Karolina   

język polski, historia, świetlica, logopedia

4

Dziedzic Iwona 

edukacja wczesnoszkolna, przyroda

5

Wasilewska Anna  

zajęcia rewalidacjo-wychowawcze

6

Gawron Anna

plastyka, technika, biblioteka, świetlica

7    

Karolak Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rew.-wychowawcze

8

Zdunek Monika

punkt przedszkolny

9

Matysiak Alina

religia, biblioteka, świetlica

10

Michalak Magdalena

język angielski, przyroda

11

Uram Jan

wychowanie fizyczne

12

Lis Jarosław

muzyka, świetlica

13

Szewczyk Monika

wychowanie przedszkolne, zajęcia rew.-wychowawcze 

14

Zimniak Ewa

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

15

Zimniak Joanna

biologia

16

Szymańska Barbara

geografia, wdż

17

Jaskulski Roman

historia

18

Czechowska Izabela

fizyka,chemia

19

Leń Monika

język niemiecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownik administracji: Nina Gawron zastępstwo Iwona Ekiert

Pracownicy obsługi szkoły: Maria Tośta, Iwona Ekiert, Lech Mensfeld.

Adres internetowy szkoły: www.spnowynakwasin.szkolnastrona.pl

Adres e-mail szkoły: spnakwasin@poczta.onet.pl