podstawy prawne działania

Statut Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Nowym Nakwasinie

Statut Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Nowym Nakwasinie