podstawy prawne działania

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZAKŁADU

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU