Interpelacje i zapytania

- Interpelacje i odpowiedz1 p. radnego Marcina Janiaka 28.11.2019r., odp.: 09.12.2019r. nr 1, nr 2

- Interpelację i odpowiedzi p. radnego Marcina Janiaka 24.09.2019r., odp.: 08.10.2019r.

- Interpelacja p. radnych Marii Maślak i Włodzimierza Janiaka 27.02.2019r.

 Odpowiedź na interpelację p. radnych Marii Maślak i Włodzimierza Janiaka 18.03.2019r.

- Interpelacja p. radnego Włodzimierza Karasińskiego 04.03.2019r. (droga Dębsko-Ostoja)

 Odpowiedź na interpelację p. radnego Włodzimierza Karasińskiego 15.03.2019r. (droga Dębsko-Ostoja)

- Interpelacja p. radnego Włodzimierza Karasińskiego 04.03.2019r. (droga Dębsko-Dosinek)

 Odpowiedź na interpelację p. radnego Włodzimierza Karasińskiego 15.03.2019r .(droga Dębsko-Dosinek)

- Interpelacja p. radnego Jarosława Tomiesa 27.02.2019r.

 Odpowiedź na interpelację p. radnego Jarosława Tomiesa 14.03.2019r.

- Interpelacja p. radnego Dariusza Zgardy 28.03.2019r.

 Odpowiedź na interpelację p. radnego Dariusza Zgardy 11.04.2019r.