2009

uchwała nr XXV/162/09

uchwała nr XXV/163/09

zał. nr 1 do uchw. nr XXV/163/09

zał. nr 2 do uchw. nr XXV/163/09

zał. nr 3 do uchw. nr XXV/163/09

zał. nr 4 do uchw. nr XXV/163/09

zał. nr 5 do uchw. nr XXV/163/09

zał. nr 6 do uchw. nr XXV/163/09

uchwała nr XXV/164/09

uchwała nr XXV/165/09

uchwała nr XXV/166/09

uchwała nr XXV/167/09

uchwała nr XXV/168/09

uchwała nr XXV/169/09

uchwała nr XXV/170/09

uchwała ne XXV/171/09

uchwała nr XXV/172/09

uchwała nr XXV/173/09

uchwała nr XXVI/174/09

uchwała nr XXVI/175/09

uchwała nr XXVII/176/09

uchwała nr XXVII/177/09

uchwała nr XXVII/178/09

zał. nr do uchw. XXVII/178/09

zał. nr 2 do uchw. XXVII/178/09

zał. nr 3 do uchw. XXVII/178/09

zał. nr 4 do uchw. XXVII/178/09

zał. nr 5 do uchw. XXVII/178/09

uchwała nr XXVII/179/09

uchwała nr XXVII/180/09

uchwała nr XXVII/181/09

uchwała nr XXVII/182/09

uchwała nr XXVII/183/09

uchwała nr XXVIII/184/09

uchwała nr XXVIII/185/09

uchwała nr XXVIII/186/09

uchwała nr XXVIII/187/09

zał. nr 1 do uchw. nr XXVIII/187/09

zał. nr 2 do uchw. nr XXVIII/187/09

zał. nr 3 do uchw. nr XXVIII/187/09

zał. nr 4 do uchw. nr XXVIII/187/09

zał. nr 5 do uchw. nr XXVIII/187/09

zał. nr 6 do uchw. nr XXVIII/187/09

zał. nr 7 do uchw. nr XXVIII/197/09

uchwała nr XXIX/188/09

uchwała nr XXIX/189/09

uchwała nr XXIX/190/09

uchwała nr XXIX/191/09

zał. nr 1 do uchw. nr XXIX/191/09

zał.nr 2 do uchw. nr XXIX/191/09

zał. nr 3 do uchw. nr XXIX/191/09

zał. nr 4 do uchw. nr XXIX/191/09

zał. nr 5 do uchw. nr XXIX/191/09

zał. nr 6 do uchw. nr XXIX/191/09

ucwała nr XXIX/192/09

uchwała nr XXIX/193/09

uchwała nr XXIX/194/09

uchwała nr XXIX/195/09

uchwała nr XXX/196/09

zał.nr 1 do uchw. nr XXX/196/09

zał.nr 2 do uchw. nr XXX/196/09

zał.nr 3 do uchw. nr XXX/196/09

zał. nr 4 do uchw. nr XXX/196/09

zał.nr 5 do uchw. nr XXX/196/09

uchwała nr XXX/197/09

uchwał nr XXX/198/09

uchwała nr XXX/199/09

uchwała nr XXXI/200/09

uchwała nr XXXI/201/09

zał. nr 1 do uchw. XXXI/201/09

zał. nr 2 do uchw. XXXI/201/09

zał. nr 3 do uchw. XXXI/201/09

zał. nr 4 do uchw. XXXI/201/09

zał. nr 5 do uchw. XXXI/201/09

zał. nr 6 do uchw. XXXI/201/09

uchwała nr XXXI/202/09

uchwała nr XXXI/203/09

uchwała nr XXXI/204/09

uchwała nr XXXI/205/09

uchwała nr XXXI/206/09

uchwała nr XXXI/207/09

uchwała nr XXXI/208/09

uchwała nr XXXI/209/09

uchwała nr XXXI/210/09

uchwała nr XXXI/211/09

uchwała nr XXXI/212/09

uchwała nr XXXI/213/09

uchwała nr XXXI/214/09

uchwała nr XXXI/215/09

uchwała nr XXXI/216/09

uchwała nr XXXI/217/09

uchwała nr XXXI/218/09

uchwała nr XXXI/219/09

uchwała nr XXXI/220/09

uchwała nr XXXI/221/09

uchwała nr XXXI/222/09

uchwała nr XXXI/223/09

uchwała nr XXXI/224/09

uchwała nr XXXI/225/09

uchwała nr XXXI/226/09

uchwała nr XXXI/227/09

uchwała nr XXXI/228/09

uchwała nr XXXI/229/09

uchwała nr XXXI/230/09

uchwała nr XXXI/231/09

uchwała nr XXXI/232/09

uchwała nr XXXI/233/09

uchwała nr XXXI/234/09

ucwała nr XXXI/235/09

uchwała nr XXXI/236/09

uchwała nr XXXI/237/09  

uchwała nr XXXII/238/09 

uchwała nr XXXII/239/09

uchwała nr XXXII/240/09

uchwała nr XXXII/241/09

uchwała nr XXXII/242/09

zał. nr 1 do uchw. nr XXXII/242/09

zał. nr 2 do uchw. nr XXXII/242/09

zał. nr 3 do uchw. nr XXXI/242/09

zał. nr 4 do uchw. nr XXXII/242/09

zał. nr 5 do uch. nr XXXII/242/09

zał. nr 6 do uchw. nr XXXII/242/09

zał. nr 7 do uchw. nr XXXII/243/09

zał. nr 8 do uchw. nr XXXII/242/09

zał. nr 9 do uchw. nr XXXII/242/09

uchwała nr XXXII/243/09

uchwała nr XXXII/244/09

uchwała nr XXXII/245/09

uchwała nr XXXII/246/09

uchwała nr XXXII/247/09

uchwała nr XXXII/248/09

uchwała nr XXXIII/249/09

uchwała nr XXXIII/250/09

zał. nr do uchw. nr XXXIII/250/09

zał nr 2 do uchw. nr XXXIII/250/09

zał. nr 3 do uchw. nr XXXIII/250/09

zał. nr 4 do uchw. nr XXXIII/250/09

zał. nr 5 do uchw. nr XXXIII/250/09

zał. nr 6 do uchw. nr XXXIII/250/09

uchwała nr XXXIII/251/09

uchwała nr XXXIII/252/09

uchwała nr XXXIII/253/09

zał. nr 1 do uchw. nr XXXIII/253/09

zał. nr 2 do uchw. nr XXXIII/253/09

zał. nr 3 do uchw. nr XXXIII/253/09

zał. nr 4 do uchw. nr XXXIII/253/09

zał. nr 5 do uchw. nr XXXIII/253/09

zał. nr 6 do uchw. nr XXXIII/253/09

uchwała nr XXXIII/254/09

uchwała nr XXXIV/255/09

uchwała nr XXXIV/256/09

zał. nr 1 do uchw. nr XXXIV/256/09

zał nr 2 do uchw. nr XXXIV/256/09

zał. nr 3 do uchw. nr XXXIV/256/09

zał. nr 4 do uchw. nr XXXIV/256/09

zał. nr 5 do uch. nr XXXIV/256/09

uchwała nr XXXIV/257/09

uchwała nr XXXIV/258/09

uchwała nr XXXIV/259/09

uchwała nr XXXIV/260/09

uchwała nr XXXIV/261/09

uchwała nr XXXIV/262/09

zał. nr 2 do uchw. nr XXXIV/262/09

zał nr 3 do uchw. nr XXXIV/262/09

uchwała nr XXXIV/263/09

uchwała nr XXXIV/264/09

uchwała nr XXXIV/265/09

uchwała nr XXXIV/266/09

uchwała nr XXXIV/267/09

zał. nr 1 do uchw. nr XXXIV/267/09

uchwała nr XXXIV/268/09 

zał nr 1 uchw. nr XXXIV/268/09

uchwała nr XXXV/269/09

uchwała nr XXXV/270/09

uchwała nr XXXV/271/09

zał. nr 1 do uchw. nr XXXV/271/09

zał. nr 2 do uchw. nr XXXV/271/09 

zał. nr 3 do uchw. nr XXXV/271/09

zał. nr 4 do uchw. nr XXXV/271/09

zał. nr 5 do uchw. nr XXXV/271/09 

zał. nr 6 do uchw. nr XXXV/271/09 

zał. nr 7 do uchw. nr XXXV/271/09 

zał nr 8 do uchw. nr XXXV/271/09 

zał. nr 9 do uchw. nr XXXV/271/09  

uchwała nr XXXV/272/09

uchwała nr XXXV/273/09

uchwała nr XXXV?274/09

zał. nr 1 do uchw. nr XXXV/274/09

uchwała nr XXXV/275/09 

uzasadn. do uch. nr XXXV/275/09 

zał. nr 1 do uchw. nr XXXV/275/09

zał. nr 2 do uchw. nr XXXV/275/09

zał. nr 3 do uchw. nr XXXV/275/09  

zał. nr 4 do uchw. nr XXXV/275/09

zał. nr 5 do uchw. nr XXXV/275/09

zał. nr 6 do uchw. nr XXXV/275/09

zał. nr 7 do uchw. nr XXXV/275/09 

zał. nr 8 do uchw. nr XXXV/275/09 

zał. nr 9 do uchw. nr XXXV/275/09

zał. nr 10 do uchw. nr XXXV/275/09

zał. nr 11 do uchw. nr XXXV/275/09 

z ał. nr 12. do uchw. nr XXXV/275/09

zał. nr 13 do uchw. nr XXXV/275/09  

uchwała nr XXXV/276/09  

uchwała nr XXXV/277/09

uchwała nr XXXV/278/09

uchwała nr XXXV/279/09

uchwała nr XXXV/280/09