Inne oświadczenia majątkowe wymagane ustawowo

Oświadczenia majątkowe złożone przez osoby na podstawie art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

 

Rok 2020

Adamus Magdalena

Bilawski Arkadiusz

Chojnacka-Adamus Iwona

Drozdowski Mariusz

Durman Katarzyna

Karpisiewicz Joanna

Kurek Marianna

Matczak Karol

Michałowska Lidia

Narowska Maria

Potemkowski Tomasz

Skowron Magdalena

Szydłowska Katarzyna

Zaremba-Drużbiak Agnieszka

 

 

Rok 2019

 

Adamus Magdalena

Bilawski Arkadiusz

Chojnacka-Adamus Iwona

Drozdowski Mariusz

Durman Katarzyna

Karpisiewicz Joanna

Kurek Marianna

Matczak Karol

Michałowska Lidia

Narowska Maria

Nowak Monika

Pietrzak Dariusz

Potemkowski Tomasz

Skowron Magdalena

Szydłowska Katarzyna

Zaremba-Drużbiak Agnieszka

 

Rok 2018

Matczak Karol

 

Rok 2018:

 

1. Adamus Magdalena

2. Chenczke Marianna

3. Chojnacka - Adamus Iwona

Na dzień 31.08.2017r.

Na dzień 1.09.2017r.

Na dzień 23.04.2018r.

4. Durman Katarzyna

5. Karpisiewicz Joanna

6. Kurek Marianna

7. Łuczak Dorota

8. Michałowska Lidia

9. Muszyński Henryk

10.Narowska Maria

11. Nowak Monika

12. Pietrzak Dariusz

13. Potemkowski Tomasz

14. Skowron Magdalena

15. Szydłowska Katarzyna

16. Zaremba - Drużbiak Agnieszka

 

 

 

Rok 2017:

 

1. Adamus Magdalena

2. Chenczke Marianna

3. Chojnacka-Adamus Iwona

4. Durman Katarzyna

5. Karpisiewicz Joanna

6. Kurek Marianna

7. Łuczak Dorota

8. Michałowska Lidia

9. Miklas Marta

10. Muszyński Henryk

11.Narowska Maria

12. Nowak Monika

13. Pietrzak Dariusz

14. Potemkowski Tomasz

15. Skowron Magdalena 

16. Szydłowska Katarzyna

17. Zaremba-Drużbiak Agnieszka

 

 

Rok 2016:

1. Adamus Magdalena 

2. Chenczke Marianna

3. Chojnacka - Adamus Iwona

4. Durman Katarzyna

5. Karpisiewicz Joanna

6. Kurek Marianna

7. Łuczak Dorota

8. Miklas Marta

9. Muszyński Henryk

10. Narowska Maria

11. Nowak Monika

12. Pietrzak Dariusz

13. Potemkowski Tomasz

14. Skowron Magdalena

15. Szydłowska Katarzyna

16. Zaremba-Drużbiak Agnieszka

 

Rok 2015:

1. Chenczke Marianna

2. Chojnacka - Adamus Iwona

3. Durman Katarzyna

4. Grabowski Stanisław

5. Karpisiewicz Joanna

6. Kurek Marianna

7. Łuczak Dorota

8. Marszał Dorota

9. Miklas Marta

10. Muszyński Henryk

11. Narowska Maria

12. Pietrzak Dariusz

13. Potemkowski Tomasz

14. Skowron Magdalena

15. Szydłowska Katarzyna

16. Zaremba - Drużbiak Agnieszka

17. Karpisiewicz Joanna

 

 

Rok 2014:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Durman Katarzyna

4.       Grabowski Stanisław

5.       Karpisiewicz Joanna

6.       Kurek Marianna

7.      Łuczak Dorota

8.       Marszał Dorota

9.       Miklas Marta

10.   Muszyński Henryk

11.   Narowska Maria

12.   Pietrzak Dariusz

13.   Potemkowski Tomasz

14.   Skowron Magdalena

15.   Tomczyk Halina

16.   Zaremba-Drużbiak Agnieszka

17. Szydłowska Katarzyna

 

Rok 2013:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Durman Katarzyna

4.       Grabowski Stanisław

5.       Karpisiewicz Joanna

6.       Kurek Marianna

7.       Łuczak Dorota

8.       Marszał Dorota

9.       Miklas Marta

10.   Muszyński Henryk

11.   Narowska Maria

12.   Pietrzak Dariusz

13.   Skowron Magdalena

14.   Sobczak Natalia

15.   Tomczyk Halina

16.   Zaremba-Drużbiak Agnieszka

        Rok 2012:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Durman Katarzyna

4.       Grabowski Stanisław

5.       Karpisiewicz Joanna

6.       Kurek Marianna

7.       Łuczak Dorota

8.       Marszał Dorota

9.       Miklas Marta

10.   Muszyński Henryk

11.   Nadobna Janina

12.   Narowska Maria

13.   Pietrzak Dariusz

14.   Skowron Magdalena

15.   Sobczak Natalia

16.   Tomczyk Halina

17.   Twardowska Marianna

18.   Zaremba-Drużbiak Agnieszka

        Rok 2011:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Durman Katarzyna

4.       Grabowski Stanisław

5.       Karpisiewicz Joanna

6.       Kurek Marianna

7.       Łuczak Dorota

8.       Marszał Dorota

9.       Miklas Marta

10.   Muszyński Henryk

11.   Nadobna Janina

12.   Narowska Maria

13.   Pietrzak Dariusz

14.   Skowron Magdalena

15.   Sobczak Natalia

16.   Tomczyk Halina

17.   Twardowska Marianna

18.   Zaremba-Drużbiak Agnieszka

Rok  2010:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Durman Katarzyna

4.       Grabowski Stanisław

5.       Karpisiewicz Joanna

6.       Kurek Marianna

7.       Łuczak Dorota

8.       Matczak Tamara

9.       Muszyński Henryk

10.   Nadobna Janina

11.   Narowska Maria

12.   Pietrzak Dariusz

13.   Skowron Magdalena

14.   Sobczak Natalia

15.   Tomczyk Halina

16.   Twardowska Marianna

17.   Zaremba-Drużbiak Agnieszka

Rok 2009:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Durman Katarzyna

4.       Grabowski Stanisław

5.       Karpisiewicz Joanna

6.       Kurek Marianna

7.       Matczak Tamara

8.       Muszyński Henryk

9.       Nadobna Janina

10.   Narowska Maria

11.   Pietrzak Dariusz

12.   Skowron Magdalena

13.   Sobczak Natalia

14.   Tomczyk Halina

15.   Twardowska Marianna

16.   Zaremba Agnieszka

Rok 2008:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Dembicki Mariusz

4.       Durman Katarzyna

5.       Grabowski Stanisław

6.       Karpisiewicz Joanna

7.       Kurek Marianna

8.       Matczak Tamara

9.       Muszyński Henryk

10.   Nadobna Janina

11.   Narowska Maria

12.   Pietrzak Dariusz

13.   Skowron Magdalena

14.   Sobczak Natalia

15.   Tomczyk Halina

16.   Twardowska Marianna

17.   Zaremba Agnieszka

Rok 2007:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Dembicki Mariusz

4.       Durman Katarzyna

5.       Grabowski Stanisław

6.       Matczak Tamara

7.       Muszyński Henryk

8.       Nadobna Janina

9.       Narowska Maria

10.   Pietrzak Dariusz

11.   Skowron Magdalena

12.   Sobczak Natalia

13.   Szmajdziński Wojciech

14.   Szmajdziński Wojciech

15.   Tomczyk Halina

16.   Twardowska Marianna

17.   Zaremba Agnieszka

Rok 2006:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Dembicki Mariusz

4.       Durman Katarzyna

5.       Grabowski Stanisław

6.       Kurek Marianna

7.       Matczak Tamara

8.       Muszyński Henryk

9.       Nadobna Janina

10.   Narowska Maria

11.   Pietrzak Dariusz

12. Skowron Magdalena

13.   Sobczak Natalia

14.   Szmajdziński Tadeusz

15.   Tomczyk Halina

16.   Twardowska Marianna

17.   Wypyszyński Eugeniusz

18.   Wypyszyński Eugeniusz

19.   Zaremba Agnieszka

 Rok 2005:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Dembicki Mariusz

4.       Durman Katarzyna

5.       Grabowski Stanisław

6.       Kurek Marianna

7.       Matczak Tamara

8.       Muszyński Henryk

9.       Nadobna Janina

10.   Narowska Maria

11.   Pietrzak Dariusz

12.   Sobczak Natalia

13.   Stasiak Alicja

14.   Szmajdziński Wojciech

15.   Tomczyk Halina

16.   Twardowska Marianna

17.   Wypyszyński Eugeniusz

18.   Zaremba Agnieszka

Rok 2004:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Grabowski Stanisław

4.       Kurek Marianna

5.       Marciniak Ryszard

6.       Marcinkowska Katarzyna

7.       Matczak Tamara

8.       Muszyński Henryk

9.       Nadobna Janina

10.   Narowska Maria

11.   Pietrzak Dariusz

12.   Sobczak Natalia

13.   Stasiak Alicja

14.   Szmajdziński Wojciech

15.   Tomczyk Halina

16.   Twardowska Marianna

17.   Wypyszyński Eugeniusz

18.   Zaremba Agnieszka

Rok 2003:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Grabowski Stanisław

4.       Kurek Marianna

5.       Muszyński Henryk

6.       Nadobna Janina 

7.       Narowska Maria

8.       Paszyn Anna

9.       Sobczak Natalia

10.   Stasiak Alicja

11.   Szmajdziński Wojciech 

12.   Tomczyk Halina

13.   Twardowska Marianna 

14.   Żubrowska Alfreda