Rada Gminy Koźminek

2020 rok

Włodzimierz Karasiński

 

2019 rok

 

Włodzimierz Karasiński

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2019 roku:

Janiak Marcin

Janiak Włodzimierz

Jurga Marta

Łatkowska Magdalena

Młynarczyk Roman

Maślak Maria

Pawlak Kamila

Pławiak Eliasz

Tomaszewski Sylwester

Tomies Jarosław

Wolniaczyk Jacek

Wróbel Sławomir

Zdunek Władysław

Zgarda Dariusz

 

RADA 2018/2023

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek złożone na początek kadencji 2018 r.

Włodzimierz Karasiński

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2018 roku:

1.  Janiak Marcin            
2.  Janiak Włodzimierz    
3.  Jurga Marta                
4.  Łatkowska Magdalena   
5.  Młynarczyk Roman        
6.  Maślak Maria                  
7.  Pawlak Kamila                  
8.  Pławiak Eliasz                  
9.  Tomaszewski Sylwester   
10. Tomies Jarosław             
11. Wolniaczyk Jacek      
12. Wróbel Sławomir           
13. Zdunek Władysław      
14. Zgarda Dariusz   

 

RADA 2014/2018

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek na koniec kadencji w 2018 roku

Jacek Wolniaczyk

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek w 2018 roku:

Jacek Wolniaczyk

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2018 roku:

1. Bryła Józef

2. Janiak Krzysztof

3. Karasiński Włodzimierz

4. Krawczyk Stanisław

5. Łatkowska Magdalena

6. Marczyńska Danuta

7. Maślak Krzysztof

8. Owczarek Łukasz

9. Papierska Elżbieta

10. Tomies Jarosław

11. Wróbel Sławomir

12. Zdunek Władysław

13. Zgarda Dariusz

 

Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 rok:

Ambroziak Jarosław

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek w 2017 roku:

Jacek Wolniaczyk

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2017 roku:

1. Ambroziak Jarosław

2. Bryła Józef

3. Janiak Krzysztof

4. Karasiński Włodzimierz

5. Krawczyk Stanisław

6. Łatkowska Magdalena

7. Marczyńska Danuta

8. Maślak Krzysztof

9. Owczarek Łukasz

10. Papierska Elżbieta

11. Tomies Jarosław

12. Wróbel Sławomir

13. Zdunek Władysław

14. Zgarda Dariusz

 

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek w 2016 roku:

Jacek Wolniaczyk

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2016 roku:

1. Ambroziak Jarosław

2. Bryła Józef

3. Janiak Krzysztof

4. Karasiński Włodzimierz

5. Krawczyk Stanisław

6. Łatkowska Magdalena

7. Marczyńska Danuta

8. Maślak Krzysztof

9. Owczarek Łukasz

10. Papierska Elżbieta

11. Tomies Jarosław

12. Wróbel Sławomir

13. Zdunek Władysław

14. Zgarda Dariusz

 Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku:

1. Wolniaczyk Jacek

Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku na początek  kadencji:

Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku na koniec kadencji:

1. Bryła Józef

2. Dombiniak Grzegorz

3. Górecki Marek

4. Kmieciński Przemysław

5. Krawczyk Stanisław

6. Łatkowska Magdalena

7. Marszał Adam

8. Nawrocka Małgorzata

9. Owczarek Antoni

10. Pietrzak Dariusz

11. Szmajdziński Tadeusz

12.   Trzebiński Henryk

13.   Wolniaczyk Jacek

14.   Wróbel Sławomir

15.  Zgarda Dariusz

Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku:

1.       Bryła Józef

2.       Dombiniak Grzegorz

3.       Górecki Marek

4.       Kmieciński Przemysław

5.       Krawczyk Stanisław

6.       Łatkowska Magdalena

7.       Marszał Adam

8.       Nawrocka Małgorzata

9.       Owczarek Antoni

10.   Pietrzak Dariusz

11.   Szmajdziński Tadeusz

12.   Trzebiński Henryk

13.   Wolniaczyk Jacek

14.   Wróbel Sławomir

15.   Zgarda Dariusz

Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku:

1.       Bryła Józef

2.       Dombiniak Grzegorz

3.       Górecki Marek

4.       Kmieciński Przemysław

5.       Krawczyk Stanisław 

6.       Łatkowska Magdalena

7.       Marszał Adam 

8.       Nawrocka Małgorzata

9.       Owczarek Antoni

10.   Pietrzak Dariusz

11.   Szmajdziński Tadeusz

12.   Trzebiński Henryk

13.   Wolniaczyk Jacek

14.   Wróbel Sławomir

15.   Zgarda Dariusz 

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku:

1.       Bryła Józef

2.       Dombiniak Grzegorz

3.       Górecki Marek

4.       Kmieciński Przemysław 

5.       Krawczyk Stanisław 

6.       Łatkowska Magdalena

7.       Marszał Adam

8.    Nawrocka Małgorzata

9.       Owczarek Antoni

10.   Pietrzak Dariusz

11.   Szmajdziński Tadeusz

12.   Trzebiński Henryk

13.   Wolniaczyk Jacek

14.   Wróbel Sławomir

15.   Zgarda Dariusz 

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku:

1.       Bryła Józef

2.       Dombiniak Grzegorz

3.       Górecki Marek

4.       Kmieciński Przemysław 

5.       Krawczyk Stanisław 

6.       Łatkowska Magdalena

7.       Marszał Adam 

8.       Nawrocka Małgorzata

9.       Owczarek Antoni

10.   Pietrzak Dariusz

11.   Szmajdziński Tadeusz

12.   Trzebiński Henryk

13.   Wolniaczyk Jacek

14.   Wróbel Sławomir

15.   Zgarda Dariusz 

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 na rozpoczęcie kadencji:

1.       Bryła Józef

2.       Dombiniak Grzegorz

3.       Górecki Marek

4.       Kmieciński Przemysław

5.       Krawczyk Stanisław 

6.       Łatkowska Magdalena

7.       Marszał Adam

8.   Nawrocka Małgorzata

9.       Owczarek Antoni

10.   Pietrzak Dariusz

11.   Szmajdziński Tadeusz

12.   Trzebiński Henryk

13.   Wolniaczyk Jacek

14.   Wróbel Sławomir

15.   Zgarda Dariusz 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 na koniec kadencji:

1.       Bryła Józef

2.   Jasińska Bożena 

3.   Kmieciński Przemysław

4.   Krawczyk Stanisław

5.   Krupiński Adam

6.   Nagler Regina

7.   Owczarek Jerzy

8.   Perskawiec Mieczysław

9.   Pogorzelec Magdalena

10.   Pogorzelec Mirosław

11.   Szmajdziński Tadeusz

12.   Trzebiński Henryk

13.  Warszewska Stanisława

14.   Wróbel Sławomir

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku:

1.       Bryła Józef

2.       Jasińska Bożena

3.       Kmieciński Przemysław

4.       Krawczyk Stanisław

5.       Krupiński Adam

6.       Nagler Regina

7.       Owczarek Jerzy

8.       Perskawiec Mieczysław

9.       Pogorzelec Magdalena

10.   Pogorzelec Mirosław

11.   Szmajdziński Tadeusz

12.   Trzebiński Henryk

13.   Warszewska Stanisława

14.   Wróbel Sławomir 

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku:

1.       Bryła Józef

2.       Jasińska Bożena

3.       Kmieciński Przemysław

4.       Krawczyk Stanisław

5.       Krupiński Adam

6.       Nagler Regina

7.       Owczarek Jerzy

8.       Perskawiec Mieczysław

9.       Pogorzelec Magdalena

10.   Pogorzelec Mirosław

11.   Szmajdziński Tadeusz

12.   Trzebiński Henryk

13.   Warszewska Stanisława

14.   Wróbel Sławomir 

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku:

1.       Bryła Józef

2.       Jasińska Bożena

3.       Kmieciński Przemysław

4.       Krawczyk Stanisław

5.       Krupiński Adam

6.       Nagler Regina

7.       Owczarek Jerzy

8.       Pawlaczyk Grzegorz

9.       Perskawiec Mieczysław

10.   Pogorzelec Magdalena

11.   Pogorzelec Mirosław

12.   Szmajdziński Tadeusz

13.   Trzebiński Henryk

14.   Warszewska Stanisława

15.   Wróbel Sławomir 

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku:

1.       Bryła Józef

2.       Jasińska Bożena

3.       Kmieciński Przemysław

4.       Krawczyk Stanisław

5.       Krupiński Adam

6.       Nagler Regina

7.       Owczarek Jerzy

8.       Pawlaczyk Grzegorz

9.       Perskawiec Mieczysław

10.   Pogorzelec Magdalena

11.   Pogorzelec Mirosław

12.   Szmajdziński Tadeusz

13.   Trzebiński Henryk

14.   Warszewska Stanisława

15.   Wróbel Sławomir 

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku:

1.       Bryła Józef

2.       Jasińska Bożena

3.       Kmieciński Przemysław

4.       Krawczyk Stanisław

5.       Krupiński Adam

6.       Nagler Regina

7.       Owczarek Jerzy

8.       Pawlaczyk Grzegorz

9.       Perskawiec Mieczysław

10.   Pogorzelec Magdalena

11.   Pogorzelec Mirosław

12.   Szmajdziński Tadeusz

13.   Trzebiński Henryk

14.   Warszewska Stanisława

15.   Wróbel Sławomir 

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 roku:

1.       Bryła Józef

2.       Ciemcia Wacław

3.       Jasińska Bożena

4.       Krawczyk Stanisław

5.       Miklas Wiesław

6.       Nagler Regina

7.       Owczarek Antoni

8.       Owczarek Jerzy

9.       Pawlaczyk Grzegorz

10.   Perskawiec Mieczysław

11.   Pogorzelec Mirosław

12.   Szmajdziński Tadeusz

13.   Tomaszewski Andrzej

14.   Trzebiński Henryk

15.   Warszewska Stanisława 

 

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 roku:

1.       Ciemcia Wacław

2.       Jasińska Bożena

3.       Krawczyk Stanisław

4.       Miklas Wiesław

5.       Nagler Regina

6.       Owczarek Antoni

7.       Owczarek Jerzy

8.       Pawlaczyk Grzegorz

9.       Perskawiec Mieczysław

10.   Pogorzelec Mirosław

11.   Szmajdziński Tadeusz

12.   Tomaszewski Andrzej

13.   Trzebiński Henryk

14.   Warszewska Stanisława