Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2024r. Imienieny Wincentego i Wodzisława

Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Karol Matczak

Z-ca Wójta Gminy Koźminek, przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 11.00 do 13.00.

tel. +48 62 76 37 149

e-mail: matczak@kozminek.pl 

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Pełnienie funkcji inwestora przy realizacji inwestycji oświatowych  i ochrony zdrowia oraz pełnienie  nadzoru nad opracowywaniem koncepcji i dokumentacji.  

2. Prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulicznego.

3. Prowadzenie spraw z zakresu zadań gminy związanych z utrzymaniem wód otwartych tj. rzek i stawów.

4. Prowadzenie spraw z zakresu transportu zbiorowego na terenie gminy.

5. Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowych.

6. Przedstawianie na sesjach Rady Gminy  oraz  na kwartalnych spotkaniach z sołtysami, sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych. 

7. Bezpośredni udział na wyraźne polecenie Wójta Gminy w załatwianiu spraw szczególnie trudnych i spornych  oraz priorytetowych  dla gminy.

8. Sprawowanie funkcji Wójta Gminy, w razie nieobecności Wójta Gminy  lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.