Dzisiaj jest poniedziałek, 17 czerwca 2024r. Imienieny Laury i Adolfa
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Koźminek obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kaliszu I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 7,
- Nr 2, w liczbie 7,
- Nr 3, w liczbie 6,
- Nr 4, w liczbie 7,
- Nr 5, w liczbie 7.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy w Kaliszu I
/-/ Anna Zofia Krysicka