Dzisiaj jest poniedziałek, 17 czerwca 2024r. Imienieny Laury i Adolfa
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych

Koźminek, 31 marca 2020r.

 

Informacja

w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych

             Zgłoszenia członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@kozminek.pl .

           Zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie gdy został ograniczony zakres przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Koźminek pod nr telefonu: 62 7638602.

 Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że:

a)     w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

b)     w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

- uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

- potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

 

Wójt Gminy

/-/ Iwona Michniewicz

Załącznik:
Pismo Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej