Dzisiaj jest poniedziałek, 17 czerwca 2024r. Imienieny Laury i Adolfa
Nowe formy wsparcia realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Nowe formy wsparcia realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Kalisz, dnia 07.04.2020r.

 

Szanowny Pan Prezydent Miasta Kalisza

Burmistrzowie Gmin

Wójtowie Gmin

powiatu kaliskiego

Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, z późn. zm.) ? nowe formy wsparcia  realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne

 1. Wsparcie przeznaczone dla: mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, który funkcjonuje minimum rok.
 2. Wysokość dofinansowania uzależniona od spadku obrotów:
 • Spadek co najmniej 30% - dofinansowanie w wysokości 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników(wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne) jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
 • Spadek co najmniej  50% - dofinansowanie w wysokości 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników(wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne) jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
 • Spadek co najmniej  80% - dofinansowanie w wysokości 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników(wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne) jednak nie więcej niż  90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
 1. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych z dołu. Okres dofinansowania 3 miesiące.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  dla osoby fizycznej niezatrudniającej pracowników (samozatrudniony), w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia  COVID-19.

 1. O dofinansowanie może ubiegać się podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą minimum 1 rok przed 1 stycznia 2020 r.
 2. O dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników (samozatrudnione).
 3. Wysokość dofinansowania uzależniona od spadku obrotów:
 • Spadek co najmniej 30% - dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
 • Spadek co najmniej  50% - dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia  miesięcznie.
 • Spadek co najmniej  80% - dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
 1. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych z dołu. Okres dofinansowania 3 miesiące.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres  na który przyznano dofinansowanie oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

     Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

 1. Pożyczka przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają minimum 1 pracownika.
 2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo.
 3. Pożyczka nie wymaga zabezpieczeń a oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
 4. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 5. Pożyczka  wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne ? dot. organizacji pozarządowych lub podmiotów pożytku publicznego.

 1. O wsparcie może ubiegać się podmiot, który istnieje minimum  1 rok.
 2. Wysokość dofinansowania uzależniona od spadku obrotów:
 • Spadek co najmniej 30% - dofinansowanie w wysokości 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników(wraz z e składkami na ubezpieczenia społeczne) jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • Spadek co najmniej  50% - dofinansowanie w wysokości 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników(wraz z e składkami na ubezpieczenia społeczne) jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • Spadek co najmniej  80% - dofinansowanie w wysokości 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników(wraz z e składkami na ubezpieczenia społeczne) jednak nie więcej niż  90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę  powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 1. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych z dołu. Okres dofinansowania 3 miesiące.
 2. Organizacja/Podmiot  jest zobowiązana/y  do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi

Aktualnie trwa nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

(Ogłoszenie z dnia 01 kwietnia 2020 r.)

https://kalisz.praca.gov.pl/-/11935566-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

Informacje o kolejnych  naborach Urząd zamieści sukcesywnie na stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI

 

Z poważaniem

Artur Szymczak

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu