Dzisiaj jest poniedziałek, 17 czerwca 2024r. Imienieny Laury i Adolfa
Zasady bezpieczeństwa na targowisku

Zasady bezpieczeństwa na targowisku

Szanowni Państwo,

Każdy sprzedający i kupujący musi mieć maseczkę i rękawiczki.

 

Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia, z których wynika, że targowiska mogą być otwarte ? po spełnieniu określonych kryteriów.

Zgodnie z tymi wskazaniami, aby targowisko mogło być uznane za "bezpieczne", klienci/ sprzedawcy muszą:

1)     Stosować właściwą higienę rąk.

2)     Stosować higienę kaszlu i oddychania.

3)     Stosować zasady bezpieczeństwa żywności - restrykcyjnie i z pełną świadomością.

4)     Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.

5)     Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

6)     W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

1. Higiena rąk:

Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:

1)     przed rozpoczęciem pracy,

2)     przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

3)     po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

4)     po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

5)     po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

6)     po skorzystaniu z toalety,

7)     po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

8)     po jedzeniu, piciu, lub paleniu,

9)     po kontakcie z pieniędzmi.

W przypadku straganów/stoisk na targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony ? należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.

2. Higiena kaszlu i oddychania:

1)     Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką ? jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

2)     Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

3. Zasady bezpieczeństwa żywności ? restrykcyjnie i z pełną świadomością:

Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na targowisku (na straganach, stoiskach) powinny zweryfikować wprowadzone dobre praktyki higieniczne, tak aby:

1)     zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,

2)     przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne,

3)     rygorystycznie je stosować,

4)     zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów ? etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);

5)     weryfikować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.

6)     zapobieganie zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom.

przykłady:

?    jaja nie powinny być przekładane do innych opakowań, niż te w których zostały dostarczone, po kontakcie dłonie-jaja należy umyć lub zdezynfekować ręce,

?    nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. bezpośrednio na wadze,

?    surowe mięso i jaja są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy zapobiegać ich kontaktowi z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np. ser, wędliny). Jest ona spożywana bezpośrednio, bez obróbki cieplnej, a więc zanieczyszczenie mikrobiologiczne może być realnym zagrożeniem dla konsumenta;

?    stosowanie rękawiczek jednorazowych w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii ? np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.

Produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł ? to nielegalne i niebezpieczne! (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi),

1)     przestrzegać obowiązku odsunięcia od pracy z żywnością w przypadku złego staniu zdrowia ? nie tylko objawów koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych i innych chorób zakaźnych,

2)     wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny, potencjalnie zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa, w szczególności:

a)     na straganach/stoiskach:

?    zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji ? podłóg, lad, używanego sprzętu sklepach, koszyków sklepowych, kas, taśm przy kasach, poręczy, uchwytów, terminali płatniczych etc.;

?    ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;

?    zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa ? wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;

b)     na straganach i stoiskach np. z owocami i warzywami:

?    podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;

?    dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.

 

  1. 4.     Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe tj.: gorączka, kaszel, duszność.

Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

  1. 5.     Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Dotyczy to terenu całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób. Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m.

W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

Płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze, jednakże trzeba mieć na uwadze np. seniorów, który często nie korzystają z płatności kartą. Powinni mieć oni możliwość dokonania płatności, dlatego też po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub przynajmniej je zdezynfekować preparatem na bazie 60% alkoholu.

 

 

W przypadku gdy powyższe wymagania nie będą przestrzegane, zarządca targowiska zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów, o ograniczeniu działania części lub całości targowiska.