Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2024r. Imienieny Wincentego i Wodzisława

Aktualności

PRZEDSZKOLAKI „SPRZĄTAJĄ ŚWIAT” „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2008”

PRZEDSZKOLAKI „SPRZĄTAJĄ ŚWIAT”

„SPRZĄTANIE ŚWIATA 2008”

 

Jak co roku we wrześniu, dzięki akcji „Sprzątanie Świata” wszyscy ludzie oczyszczają naszą planetę ze śmieci, ucząc się dbać o porządek i czystość, dbać o środowisko, w którym żyjemy.

Również przedszkolaki z Koźminka uczą się od najmłodszych lat utrzymywać porządek w otoczeniu przedszkola biorąc udział w tej zaszczytnej akcji.

Nasze przedszkole przystąpiło do „Sprzątania Świata” 19 września. Dzielne i świadome przedszkolaki postanowiły wyzwać na „ pojedynek” góry śmieci leżące w parku okalający budynek przedszkolny.

Bronią naszych pociech w walce z tym niebezpiecznym wrogiem naszego środowiska były worki foliowe i gumowe rękawiczki. Dzieci chętnie uczestniczyły w przedsięwzięciu, ucząc się przy okazji segregacji śmieci i wiedząc czemu ona służy.

Praca przedszkolaków była owocna, a zebrana ilość śmieci przeszła nasze oczekiwania. Ostatnim etapem walki było wyniesienie worków na wyznaczone miejsce  - parking przedszkolny.

Dzięki tej akcji dzieci już w przedszkolu uczą się, że śmieci powinny znajdować się w koszach i, że niektóre z nich mogą być  przetwarzane i wykorzystane powtórnie.

Za ciężką pracę i zaangażowanie, przedszkolacy otrzymali słodką niespodziankę. Nadmienić należy, że wszystkie wiedziały, gdzie powinny się znaleźć  papierki po słodyczach.

 

W. Leń

M. Jarentowska    

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2008/2009 rozpoczęło w Publicznym Przedszkolu w Koźminku 117 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Uruchomionych zostało 5 grup wiekowych po jednej 3-latków, 4-latków, 5-latków i 2 grupy dzieci 6-letnich. Praca w przedszkolu przebiega zgodnie z aktualną Podstawą Wychowania Przedszkolnego, realizowany jest program B. Łojewskiej „W świecie przedszkolaka”. Dzieci 5 i 6-letnie korzystają z dostosowanych do programu  podręczników G. Koby.

Od października zainteresowani rodzice maja możliwość zapisania swoich pociech na odpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego prowadzone na terenie przedszkola przez wykładowcę firmy „Atut”, oraz zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora szkoły tańca „Bogdan”. Dzieci 6-letnie mają nieodpłatne uczęszczanie na lekcję religii.

W obecnym roku szkolnym przedszkole rozszerza działania mające na celu uwrażliwienie dzieci na zagadnienia związane z ochroną przyrody i ekologią. Szczegółowe formy tych oddziaływań zawarte są w rocznym planie pracy placówki pod hasłem: ”Mamy tylko jedną ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”. Wspomagać je będzie realizowanie dodatkowego programu autorskiego edukacji ekologicznej  W. Leń, M. Jarentowskiej.

Zgodnie z priorytetami MEN oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu będziemy zwracać szczególną uwagę na:

- skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka.

- powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego.

- rozwijanie twórczego myślenia ucznia poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metod pracy dydaktycznej.

- rola dialogu międzykulturowego w kształceniu postaw uczniów

- nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Witając wszystkie dzieci w przedszkolu życzymy miłego pobytu i wspaniałej zabawy.  

                                                                                  M.Jarentowska

W. Leń

Wiosna w przedszkolu

Wiosna w przedszkolu

 

        Coroczną tradycją w przedszkolu jest przygotowanie przez przedszkolaków prac plastycznych o tematyce wielkanocnej. Aukcja tych prac odbyła się tuż przed świętami. Chojnośc rodziców przeszła nasze oczekiwania, dzięki temu każda grupa wiekowa otrzymała swój odtwarzacz CD.

        W kwietniu przedszkole otrzymało zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na temat „Zapobiegajmy pożarom”. Grupy 6–latków ochoczo malowały obrazki a prace ich zostały wysłane do Poznania. Przedszkole otrzymało podziękowanie za wzięcie udziału w konkursie oraz jedna z dziewczynek W. Wiertelak otrzymała wyróżnienie i nagrodę książkową.

        W maju przedszkolaki brały udział w eliminacjach do Międzygminnego Festiwalu Piosenki „Decyma” Koźminek 2008 – swoje umiejętności wokalne prezentowali : Julia Janik i Mikołaj Jakubowski.

Dzieci czynnie brały udział w obchodach „Dni Koźminka” – każda grupa wiekowa zaprezentowała swój program artystyczny.

Dzień Matki w przedszkolu obchodziliśmy bardzo uroczyście. Były występy, życzenia i własnoręcznie przygotowane upominki. Mamy wzruszyły się do łez.

Czas na Dzień Dziecka – z tej okazji 2 czerwca dzieci pojechały autokarem do Teatru Muzycznego do Łodzi na przedstawienie pt. „Smurfowisko – czyli Gargamel złapany”. Przedstawienie było kolorowe, wesołe, interaktywne – było wiele śmiechu i zabawy. Zadowolone z przedstawienia dzieci chętnie rysowały na temat przygód Smurfów, a ich prace zostały wysłane do Łodzi na organizowany przez teatr konkurs plastyczny.

Czerwiec to czas przygotowań do zakończenia roku przedszkolnego. Wszystkie dzieci żegnały się z przedszkolem przygotowując akademię dla rodziców. Każdy przedszkolak żegnał się ze swoją grupą, bo po wakacjach będzie już przecież w grupie starszej. Najbardziej uroczyście żegnali się starszacy – już siedmiolatki, które żegnały już na zawsze przedszkole. Zakończył się pierwszy etap ich edukacji. Krokiem Poloneza odeszło 47 dzieci, z czego 46 podejmie naukę w Szkole Podstawowej w Koźminku.

 

Życzymy wszystkim wspaniałych wakacji, a siedmiolatkom samych radosnych dni w szkole.

                                                              M. Jarentowska

                                                        W. Leń

Święta w Przedszkolu

 

      Świąteczny nastrój w Publicznym Przedszkolu w Koźminku można było odczuć już tydzień wcześniej.

      W tygodniu przedświątecznym odbywały się w poszczególnych grupach uroczyste przedstawienia z udziałem pani dyrektor M. Narowskiej, rodziców i św. Mikołaja, który obdarowywał dzieci prezentami. Paczki dla dzieci jak co roku przygotowała Rada Rodziców.

      W „Jasełkach” wystawiony przez grupę 6-latków „Smerfy” uczestniczył pan wójt A. Miklas wraz z panią kierownik GZEAOSiPO M. Kurek. Natomiast grupa 6-latków „Słoneczka” przedstawiła „Opowieści o św. Mikołaju” dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koźminku, którzy zostali zaproszeni na tę uroczystość.

      Obie uroczystości zakończyły się słodkim poczęstunkiem w miłej, ciepłej i świątecznej atmosferze.

      W styczniu planowane są w przedszkolu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

 

Autor : M. Jarentowska

                                                                                                   W. Leń

Pasowanie przedszkolaków

 

Rozpoczęci nauki w „zerówce” jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziców. Dziecko poznaje nowe środowisko kolegów i nauczycieli. Bardzo się stara aby sprostać nowym obowiązkom. Chce w nowej rzeczywistości znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu akt przyjęcia dzieci do wspólnoty przedszkolnej.

W środę 10 października 2007 w Publicznym Przedszkolu w Koźminku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia zerówki, w której udział wzięli: Wójt Gminy Koźminek pan Andrzej Miklas, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Koźminku pani Maria Narowska, rodzice i dzieci z zerówki, bez których uroczystość ta nie miałaby miejsca.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną oraz „egzaminem” dzieci sprawdzającym ich umiejętności i wiedzę zdobytą w przedszkolu. Każde dziecko odniosło sukces, czuło się ważne, potrzebne i bezpieczne czego dowodem były brawa publiczności. Następnie zabrała głos pani dyrektor przedszkola dokonała ceremonii ślubowania i pasowania na ucznia zerówki. Na pamiątkę pasowania, każde dziecko otrzymało: dyplom okolicznościowy oraz drobne upominki przygotowane przez wychowawczynię grupy panią Wiesławę Leń. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał wójt gminy gratulował dzieciom ładnego występu i życzył im dużo sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Rodzice zaprosi dzieci i gości na słodki poczęstunek, który na tę okazję przygotowali.

 

 

Autor: W. Leń

PASOWANIE NA STARSZAKA

"Witamy w przedszkolu"

Rok szkolny 2007 /08 w Publicznym Przedszkolu w Koźminku  rozpoczęło 126 wychowanków. Mimo obserwowanego w ostatnich latach niżu demograficznego co roku zwiększa się liczba Dzieci uczęszczających do przedszkola. Niż demograficzny w przedszkolu spowodował zredukowanie grup dzieci 6-letnich z trzech do dwóch. Zwiększyła się natomiast ilość oddziałów dzieci młodszych- co wynika z dużo większego napływu dzieci z okolicznych wiosek. Koźmineckie przedszkole jest jedynym przedszkolem wielo-oddziałowym w gminie w związku z tym uczęszczają tu dzieci młodsze, których realizacja obowiązku szkolnego odbywać się będzie poza Koźminkiem. W obecnym roku szkolnym w przedszkolu otwartych zostało pięć oddziałów – po jednej grupie dzieci : 3-letnich, 4-letnich (pierwszy raz w historii przedszkola, do tej pory funkcjonowała jedna grupa 3-4-latków) i 5-letnich oraz dwie grupy 6-latków (jedna całodzienna, druga pięciogodzinna). Wychowaniem i opieką nad dziećmi zajmuje się wykwalifikowana kadra pięciu nauczycielek. W placówce zatrudnione są też cztery pracownice administracji i obsługi. Całością pracy i funkcjonowaniem przedszkola kieruje dyrektor mgr Maria Narowska. Przedszkole w Koźminku otwarte jest w godzinach od 630 do 1600. Dzieci w tym czasie mogą skorzystać z trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek. Koszty żywienia dzieci wraz z czesnym pokrywają rodzice. W przedszkolu realizowany jest "Program wychowania w przedszkolu" G. Łojewskiej wybrany przez Radę Pedagogiczną z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN. Grupy dzieci 5 i 6-letnich korzystają z podręczników G. Koby dostosowanych do realizowanego programu. Dzieci 6-letnie mogą w trakcie pobytu w placówce uczestniczyć w lekcji religii. Wszystkie dzieci mogą korzystać z odpłatnych zajęć tanecznych i z języka angielskiego. W obecnym roku szkolnym w przedszkolu, zgodnie z rocznym planem pracy, będzie poszerzona realizacja zagadnień związanych ze zdrowiem pod hasłem: "Przedszkole zapewnia zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa rozumiane zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym, będące podstawowym warunkiem harmonijnego rozwoju dziecka " poprzez: poznawanie środowiska wychowawczego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju w celu jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola; promowanie działań kształtujących szacunek do każdego człowieka, jego godności osobistej, tolerancję dla inności, sprawiedliwość oraz inne uniwersalne wartości; troskę o zdrowie dziecka; świadome uczestnictwo w ruchu drogowym; wprowadzenie metod twórczych M. i A. Kniessów podczas zajęć ruchowych w przedszkolu; wdrażanie działań prozdrowotnych i profilaktycznych; organizowanie różnych form aktywności psychofizycznej; współpracę ze środowiskiem lokalnym. Mając na uwadze listę dzieci oczekujących obecnie na miejsce w przedszkolu należy wspomnieć, iż rekrutacja dzieci na następny rok szkolny odbywać się będzie w kwietniu 2008r.

Małgorzata Jarentowska

PRZEDSZKOLAKI SPRZĄTAJĄ ŚWIAT 2007

                      Problem ochrony przyrody, środowiska, ekologii jest bardzo ważnym dla człowieka , dlatego od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci szacunku do otaczającej przyrody. Trzeba także wdrażać je do poprawnych zachowań w kontakcie z przyrodą , ochrony jej , segregowania śmieci, wykorzystywania odpadów.                                                           

                     Kiedy mały człowiek nauczy się że śmieci

można w różny sposób wykorzystywać i nie muszą zaśmiecać naszego najbliższego otoczenia, poczuje się częściowo odpowiedzialny za naszą Ziemię.

                      Dzieci z Publicznego Przedszkola w Koźminku brały również czynny udział w SPRZĄTANIU ŚWIATA POLSKA 2007

którego działania zaplanowane są przez Fundacje Nasza Ziemia.

Dzieci z dużym zaangażowaniem zbierały śmieci na terenie parku co sprawiało i m dużą radość  frajdę. Park został podzielony na sektory i każda grupa zbierała śmieci na swoim terenie. Podczas zbierania śmieci wywiązała się między nimi rywalizacja, która grupa więcej zbierze śmieci.

                     Nauczyciele z przedszkola wdrażają dzieciom zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej, które wdrażane będą w ciągu całego roku szkolnego.

          

 

                                                                                         Autor : W. Leń

 

Rozśpiewane przedszkolaki

           Po feriach zimowych Publiczne Przedszkole w Koźminku  zgłosiło po raz pierwszy swoje uczestniczki z grupy zerowej do udziału w VIII Międzynarodowym  Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku.

          Na festiwal przyjechali uczestnicy z całego Powiatu Kaliskiego w wieku    3 – 19 lat. Przesłuchania trwały 3 dni w pięciu grupach wiekowych od 25 do 27 lutego. Wykonawcy byli oceniani przez profesjonalne jury.

         W kategorii wiekowej 7 – 10 lat zaprezentowało się 35 uczestników, w tym z naszego przedszkola Julia Janik i Aleksandra Szmyt, które przygotowała pani Wiesława Leń z Przedszkola w Koźminku.  Dziewczynki   śpiewały bardzo ładnie zostały nagrodzone gromkimi brawami, słodyczami oraz dyplomami.

 

                                                                                    Autor:

                                                                                    Wiesława Leń