Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2024r. Imienieny Wincentego i Wodzisława

Historia

Historia przedszkola

Przedszkole w Koźminku istnieje od 1946 roku. Pierwszy wpis w kronice przedszkolnej widnieje pod datą 13 czerwca. Przedszkole mieściło się wówczas w barakach opodal  górek piaskowych (dzisiejsze tereny bazy GS przy ul. Konopnickiej), gdzie najczęściej przebywały dzieci. Była ich spora gromadka- aż 70 pod opieką tylko jednej wychowawczyni. Opiekę nad przedszkolem sprawowało Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza. W roku 1947 przedszkole przeszło pod nadzór Inspektoratu Oświaty. Zmieniła się też lokalizacja- przedszkole przeniesiono do pomieszczeń  udostępnionych przez p. Leszczyńską, a następnie- w roku 1949 do lokalu p. Zenona Muszyńskiego, gdzie przedszkolaki mogły korzystać z dwóch izb. Bliskość ulicy, brak podwórka z którego mogłaby korzystać niemal 50 osobowa gromadka przemawiały na niekorzyść ówczesnej lokalizacji, dlatego też Komitet Rodzicielski działający w przedszkolu oraz dzieci z wychowawczynią podejmowały różnorodne działania mające na celu pozyskanie bardziej funkcjonalnego lokalu. Jednym ze sposobów było zorganizowanie wystawy z okazji obchodów uroczystości 1-majowych w 1950 r. na której m.in. zamieszczono transparenty z prośbą o nowe przedszkole. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił iż w tym czasie przebywała w Koźminku właścicielka miejscowego pałacu i majątku ziemskiego- pani J. Stawska. Niedługo potem udostępniła w pałacu jedno pomieszczenie na cele przedszkolne. Dzieci mogły też korzystać z przyległego do dworku parku. W kolejnym roku przedszkolaki miały już do dyspozycji dwie sale. Od 1953r. dzięki udostępnieniu kuchni pałacowej na potrzeby przedszkola dzieci mogły korzystać z dożywiania. Przez kolejne lata przedszkole pozyskiwało kolejne pomieszczenia- od 1989r. przedszkole zajmuje cały parter.  W latach 1973-1984 przedszkole podlegało Zbiorczej Szkole Gminnej w Koźminku, jednak Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania uchyliło organizację Zbiorczej Szkoły Gminnej i z dniem 1 stycznia 1985r. przedszkole stało się samodzielną jednostką. W 1981r. podczas przerwy wakacyjnej w przedszkolu dokonano instalacji centralnego ogrzewania- zastąpiło ono nieco archaiczne, sprawiające sporo kłopotów i niezbyt funkcjonalne piece kaflowe. Z początkiem roku szkolnego 1995/96 dołączono do przedszkola filię w Pietrzykowie- dotychczas stanowiącą samodzielną jednostkę. Była tam jedna grupa dzieci- „mieszana”. Oddział ten zlikwidowano w 2003 r.- powodem były stosunkowo wysokie koszty utrzymania i zmniejszająca się liczba dzieci tamże uczęszczających. Aby w przedszkolu było przytulnie, estetycznie i funkcjonalnie pracownicy wykazywali się dużym zaangażowaniem i zaradnością wykorzystując w racjonalny sposób dostępne pomieszczenia- efekty okupione były ogromnym nakładem pracy. Jednak budynek- zwłaszcza elewacja oraz dach wymagały natychmiastowego remontu. Po długich staraniach dyrekcji przedszkola pod koniec roku szkolnego 1996/97 rozpoczęto prace remontowe związane z odnowieniem zewnętrznych elewacji i pokrycia dachowego. Przedszkole w Koźminku rozpoczęło swą działalność z 70 dzieci. Na przestrzeni lat liczba ta pod wpływem wielu czynników- zarówno społecznych, finansowych jak i demograficznych czy lokalowych  ulegała zmianie. Także kadra przedszkola podlegała wielu przemianom- często uwarunkowane były przepisami. Początkowo zatrudniona była jedna wychowawczyni i jedna pracownica obsługi. W latach dziewięćdziesiątych opiekę nad dziećmi sprawiało osiem nauczycielek i siedem osób w administracji i obsługi. Dzisiaj do przedszkola uczęszcza 126 dzieci- nad ich wychowaniem czuwa siedem nauczycielek oraz cztery pracownice obsługi.

Małgorzata Jarentowska