Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2024r. Imienieny Wincentego i Wodzisława

Podatki

Uchwały w sprawie podatków obowiązujące na terenie Gminy Koźminek na 2020 rok:

- Uchwała nr XVII/105/2019 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała nr IX/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

- Uchwała nr X/87/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek.

- Uchwała nr XVII/106/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2020 na terenie Gminy Koźminek wynosi 58,46zł. za 1q.

Podatek rolny dla gospodarstw wynosi 58,46zł za 1q żyta x 2,5 = 146,15zł

Podatek rolny dla działek wynosi 58,46zł za 1q żyta x 5,0 = 292,30zł

Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2020 na terenie Gminy Koźminek wynosi 194,24 zł za 1 m3 drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku.

Podatek leśny wynosi: 194,24 zł za 1m3 drewna x 0,220m3 = 42,7328 zł/h fizyczny lasu

(- przypominamy, iż stawki podatku leśnego nie zaokrągla się)

Wpłaty zobowiązania podatkowego prosimy o przekazywanie na konto Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej O/Koźminek nr 02 8404 0006 2001 0000 1384 0002.

 

WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI:

- obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r.:

osoby fizyczne:

  • INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

IR-1, zał. ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

  • INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

IL-1, zał. ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

  • INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IN-1, zał. ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

osoby prawne:

  • DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DR-1, zał. ZDR-1, ZDR-2

  • DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DL-1, zał. ZDL-1, ZDL-2

  • DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1, zał. ZDN-1, ZDN-2

 

  • DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

DT-1, zał. DT-1A

 

- obowiązyjące do dnia 30 CZERWCA 2019r.: 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI